Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/zamowienia-publiczne/wstepne-ogloszenia-info/23124,Dotyczy-swiadczenia-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego.html
2022-05-27, 05:00

Dotyczy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metadane

Data publikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wójcik Referat Inwestycji
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat inwestycji

Opcje strony