Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/zamowienia-publiczne/dzialalnosc-pozytku-pub-1/13629,Sprawozdanie-z-realizacji-Programu-wspolpracy-Gminy-Grebocice-z-organizacjami-po.html
2021-12-08, 14:21

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

Metadane

Data publikacji : 25.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony