Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/zalatw-sprawe/zalatw-sprawe/druki-i-formularze/ochrona-srodowiska/19342,Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-zgodnym-z.html
2022-08-16, 03:03

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Metadane

Data publikacji : 13.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ciosek Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony