Urząd Gminy w Grębocicach

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Metadane

Data publikacji : 13.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ciosek Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry