Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wybory/wybory-samorzadowe-2018/zglaszanie-kandydatow-n-1/14220,Zglaszanie-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych.html
16.06.2024, 14:19

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Metadane

Data publikacji : 17.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony