Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wybory/wybory-prezydenta-rzecz/18469,Informacja-o-miejscach-na-terenie-Gminy-Grebocice-przeznaczonych-na-bezplatne-um.html
24.07.2024, 01:53

Informacja o miejscach na terenie Gminy Grębocice przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Metadane

Data publikacji : 18.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat inwestycji

Opcje strony