Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wybory/wybory-prezydenta-rzecz/18431,OBWIESZCZENIE-PANSTWOWEJ-KOMISJI-WYBORCZEJ-o-kandydatach-na-Prezydenta-Rzeczypos.html
19.07.2024, 19:56

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Metadane

Data publikacji : 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat inwestycji

Opcje strony