Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 208.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2018 10.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 206.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2018 09.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 205.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie Zwiększania Dostępności do Świadczeń w Ramach Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Gminy Grębocice” na 2019 r. oraz zatwierdzenia projektu umowy. 09.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 204.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie Zwiększania Dostępności do Świadczeń w Ramach Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Gminy Grębocice” na 2019r. 03.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 203.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Programu profilaktyki zdrowotnej – „BECIKOWE PO GRĘBOCICKU- na rok 2019” oraz zatwierdzenia projektu umowy 03.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 202.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej – „BECIKOWE PO GRĘBOCICKU - Na rok 2019” oraz zatwierdzenie projektu regulaminu konkursu. 03.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 201.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku byłego historycznego spichlerza, położonego na dz. nr 647/18 obręb Grębocice, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wystawienniczo-ekspozycyjny”. 09.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 200.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 03.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 199.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 03.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 194.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych.” 18.12.2018 Więcej
do góry