Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 241.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2017 09.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 239.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2017 09.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 238.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia rokowań na zadanie: sprzedaż zabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 82 w obrębie Trzęsów 25.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 237.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00067-6935-UM0410309/17 pn: Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 29.12.2017 Więcej
Zarządzenie nr 236.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Grębocice w sprawie przekazania dotacji z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2017r 25.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 235.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach 25.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 234.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy Grębocice wg stanu na dzień 31.12.2017r 25.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 233.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji stałych: do przyjmowania nowych druków ścisłego zarachowani, do przyjmowania nie zużytych druków ścisłego zarachowania na koniec roku budżetowego, do inwentaryzowania kasy Urzędu Gminy w Grębocicach, do inwentaryzowania magazynów Urzędu Gminy w Grębocicach, do przyjmowania środków trwałych z inwestycji, do likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu oraz do i 26.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 231.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży sieci gazowej stanowiącej własność Gminy Grębocice 27.12.2017 Więcej
Zarządzenie nr 230.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek zaliczek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynku wielorodzinnym w Rzeczycy nr 1 C 20.12.2017 Więcej
do góry