Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 123.2016 z dnia 2 września w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 08.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 122.2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Grębocice w sprawie przekazania dotacji z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2016r. 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 121. 2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla sportowców Gminy Grębocice 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 120.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego w Urzędzie Gminy Grębocice na rok 2016. 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 119.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D w m. Ogorzelec.” 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 118.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2017 rok. 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 117.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 116.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarz. nr 107.2016 WG Grębocice z dnia 22.07.2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 24.08.2016 Więcej
Zarządzenie nr 115.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 24.08.2016 Więcej
Zarządzenie nr 114.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla zadania „ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Grębocice” 24.08.2016 Więcej
do góry