Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 134.2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym w Urzędzie Gminy Grębocice na rok 2016 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 133.2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany „Zakładowego Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach" 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 132.2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2016 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 131.2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz zakresu jej działania 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 130.2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Grębocicach 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 129.2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 127.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego w Urzędzie Gminy Grębocice na rok 2016. 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 126.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2016 15.09.2016 Więcej
Zarządzenie nr 125.2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn: ”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rzeczycy” nr RPDS.03.03.01-02-0009/16 współfinansowanego ze środków EFRR 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 124.2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Rzeczycy 15.09.2016 Więcej
do góry