Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 146.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2016 03.11.2016 Więcej
Zarządzenie nr 144.2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych na terenie Gminy Grębocice 19.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 143.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia aktualnych wersji programów komputerowych dopuszczonych do używania w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Grębocicach 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 141.2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu imprez masowych odbywających się na terenach należących do Gminy Grębocice 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 140.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2016 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 139.2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 138.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 137.2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego w Urzędzie Gminy Grębocice na rok 2016 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 136.2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Grębocice w sprawie przekazania dotacji z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2016r. 13.10.2016 Więcej
Zarządzenie nr 135.2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości dla projektów realizowanych przez SP Grębocice i SP Rzeczyca z udziałem środków pochodzących z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A oraz Fundacji Porozumienia Wzgórz Dalkowskich 13.10.2016 Więcej
do góry