Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 158.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwrotu poniesionych kosztów na wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w Ochotniczych Strażach Pożarnych 29.11.2016 Więcej
Zarządzenie nr 157.2016 z nia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego w Urzędzie Gminy Grębocice na rok 2016 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 155.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2017 rok. 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 154.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 153.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za najem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębocice 29.11.2016 Więcej
Zarządzenie nr 152.2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Grębocice w sprawie przekaznia dotacji z budżetu gminy dla Gminnygo Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2016 r. 29.11.2016 Więcej
Zarządzenie nr 151.2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grębocice w okresie zimowym 2016/2017 29.11.2016 Więcej
Zarządzenie nr 150.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwrotu poniesionych kosztów na wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w Ochotniczych Strażach Pożarnych 03.11.2016 Więcej
Zarządzenie nr 148.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Grodowcu nr 19 na prowadzenie sklepu spożywczo -przemysłowego 03.11.2016 Więcej
Zarządzenie nr 147.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne gminy nieruchomości 31.10.2016 Więcej
do góry