Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 170.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu MPZP dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w gminie Grębocice 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 169.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w użyczenie Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 167.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2016 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 166.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora na zadanie: "Program Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2017 w Zakresie Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet 05.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 165.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej w ramach: "Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2017 w Zakresie Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet". 05.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 164.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej - Becikowe po Grębocicku - na rok 2017" 05.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 163.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej " Becikowe po Grębocicku " - na rok 2017 " oraz zatwierdzenie projektu umowy 05.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 162.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2016 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 160.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym w Urzędzie Gminy Grębocice na rok 2016 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 159.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2016 29.11.2016 Więcej
do góry