Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 181.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektora i głównego księgowego samorządowej instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Grębocice 31.05.2017 Więcej
Zarządzenie nr 179.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2016 19.01.2017 Więcej
Zarządzenie nr 178.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego w Urzędzie Gminy Grębocice na rok 2016 19.01.2017 Więcej
Zarządzenie nr 177.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego w Urzędzie Gminy Grębocice na rok 2016 19.01.2017 Więcej
Zarządzenie nr 176.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla Urzędu Gminy Grębocice jako jednostki obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w 2017r. 19.01.2017 Więcej
Zarządzenie nr 175.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu poniesionych kosztów na wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w Ochotniczych Strażach Pożarnych 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 174.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu na 2017 rok w Gminie Grębocice 19.01.2017 Więcej
Zarządzenie nr 173.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „ Instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Grębocice oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym” 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 172.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy Grębocice wg stanu na dzień 30.12.2016r. 23.12.2016 Więcej
Zarządzenie nr 171.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 13.12.2016 Więcej
do góry