Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 116.2015 z dnia 10 września 2015 r. w spr.powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową,przebudową linii energetycznej w m. Rzeczyca." 10.09.2015 Więcej
Zarządzenie nr 114.2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Grębocice w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2015 r. 19.10.2015 Więcej
Zarządzenie nr 112.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2015. 03.09.2015 Więcej
Zarządzenie nr 111.2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Krzydłowice z osadą Proszówek 19.10.2015 Więcej
Zarządzenie nr 110.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2016 r. 19.10.2015 Więcej
Zarządzenie nr 109.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Naprawa dróg gminnych - polnych o nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Grębocice 28.08.2015 Więcej
Zarządzenie nr 108.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2015 19.10.2015 Więcej
Zarządzenie nr 107.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Pomostowej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie Gminy Grębocice 25.08.2015 Więcej
Zarządzenie nr 106.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. 19.10.2015 Więcej
Zarządzenie nr 105.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie składów Obwodowych Komisji ds. Referendum zarządzonych na dzień 6 września 2015 r. 17.08.2015 Więcej
do góry