Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 151.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 148.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 147.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 146.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 143.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w użyczenie spółce działającej pod nazwą Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 142.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Gminy Grębocice bonów towarowych z okazji "Świąt Bożego Narodzenia" 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 141.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie aktualnych wersji programów komputerowych dopuszczonych do używania w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Grębocicach 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 140.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Zakładowym Planie Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 133.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2015 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 131.2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wycieczkę w dniach 25-27.09.2015 r. 19.11.2015 Więcej
do góry