Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 162.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenie szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej w ramach: Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2016 04.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 161.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej w ramach: Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2016 w Zakresie Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet 04.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 160.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora programu Polityki Zdrowotnej - "BECIKOWE PO GRĘBOCICKU - na rok 2016" oraz zatwierdzenie projektu umowy 04.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 159.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej - "BECIKOWE PO GRĘBOCICKU - na rok 2016" oraz zatwierdzenie projektu regulaminu konkursu 04.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 158.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawach przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w użyczenie Instytutowi Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 08.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 157.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grębocice w okresie zimowym 2015/2016 08.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 155.2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 185.2013 Wójta Gminy Grębocice z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji stałych 08.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 154.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Rzeczyca 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 153.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 19.11.2015 Więcej
Zarządzenie nr 152.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 19.11.2015 Więcej
do góry