Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 173.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych 14.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 171.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 151.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 12.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 170.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Grębocicach 12.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 169.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2015 12.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 168.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gmine Grębocice oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym 17.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 167.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 17.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 165.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2015 12.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 164.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie sfinansowania imprezy pn. DOBRA FORMA TO DZIŚ NORMA część 3 realizowanego w ramach pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Partnerska Wieś w Trzęsowie 08.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 164.2015 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 17.12.2015 Więcej
Zarządzenie nr 163.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2015 08.12.2015 Więcej
do góry