Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 184.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2016 24.06.2016 Więcej
Zarządzenie nr 183.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2015 24.06.2016 Więcej
Zarządzenie nr 182.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia aktualnych wersji programów komputerowych dopuszczonych do używania w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Grębocicach 14.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 181.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2015 14.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 179.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy na ostatni dzień 31 grudnia 2015 r. 14.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 178.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. określającego "Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mien 14.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 177.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach 14.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 176.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 14.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 175.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2015 14.01.2016 Więcej
Zarządzenie nr 174.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 24.12.2015 Więcej
do góry