Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 013.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2014 r. 20.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 012.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej 22.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 011.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania 16.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 010.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 15.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 009.2014 a dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Grębocicach na rok 2014 10.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 008.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kv ww m. Grębocice 09.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 007.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Grębocicach w 2014 r. 09.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 006.2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie aktualnych wersji programów komputerowych dopuszczonych do używania w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Grębocicach 09.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 005.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 10.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 004.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych 08.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 003.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi zakładu budżetowego 08.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 002.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu urlopów na 2014 rok pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grębocicach 07.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 001.2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 20.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 176.2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 21.10.2014 Więcej
Zarządzenie ne 123.2014 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków 04.08.2014 Więcej
do góry