Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 078.2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 22.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 077.2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego w formie licytacji ustnej na zadanie: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Obiszów 12.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 076.2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 08.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 075.2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2014 08.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 074.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 08.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 073.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 07.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 072.2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 06.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 071.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 08.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 070.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Grębocice za 2013 r. 29.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 069.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych odpowiedzialnych za obsługę informatyczną podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 29.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 068.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na zadanie: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Grodziszcze, 29.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 067.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 23.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 066.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro w Urzędzie Gminy Grębocice 29.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 065.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień pulicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, tj. kwoty określonej w art. 4 pkt 8 29.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 063.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 08.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 062.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym 14.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 061.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2013 r. 11.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 060.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Gminy Grębocice dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich rodzin w 2014 r. 10.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 059.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:"Przebudowa drogi gminnej cz. dz.315/5 w m. Grodziszc 09.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 058.2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowymUrzędu Gminy Grębocice na rok 2014 11.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 056.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie analizy wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 09.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 055.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń siłowni wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki betonowej na dz. 706 w m. Gręboc 07.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 054.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na realizatora programu zdrowotnego w ramach: "Akcji Profilaktycznej-Biała Sobota 2014" oraz zatwierdzenia projektu umowy. 03.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 053.2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Grębocice w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2014 r. 03.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 052.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w ramach: "Akcji Profilaktycznej-Biała Sobota 2014 " oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu 03.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 051.2014 z dnia 27 maarca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 07.04.2014 Więcej
Zarządzenie nr 050.2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym 26.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 049.2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego 26.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 048.2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zadanie "Bankowa obsługa budżetu Gminy Grębocice w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla budżetu G 25.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 047.2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z zasad korzystania ze świetlic i sal gminnych 20.03.2014 Więcej
do góry