Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 111.2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grębocicach 01.07.2014 Więcej
Zarządzenie nr 110.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego dla Pani Magdaleny Kowalczyk 27.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 109.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przydzielenia środkow finansowych na sfinansowanie Pikniku Integracyjnego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej przez Stowarzyszenie Partnerska Wieś w Trzęsowie. 26.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 108.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014. 26.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 107.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 26.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 106.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014. 24.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 105.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancleryjnych w Urzędzie Gminy Grębocice 24.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 104.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach 20.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 103.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 01.08.2014 Więcej
Zarządzenie nr 102.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2014 18.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 100.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Grodziszcze 09.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 099.2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 06.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 098.2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2014 06.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 097.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grodziszcze " 05.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 096.2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Grębocicach 05.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 094.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zagospodarowanie placu zabaw w m. Grębocice" 03.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 093.2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany "Zakładowego Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach" 30.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 092.2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 30.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 091.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 02.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 090.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym 02.06.2014 Więcej
Zarządzenie nr 089.2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 29.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 088.2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrywkowej 27.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 087.2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora programu zdrowotnego "Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom -55 plus" 28.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 086.2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora Programu Zdrowotnego: "Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla mieszkańców Gminy Grębocice-55 plus&quo 28.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 085.2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania warszatatów wokalnych w ramach inicjatywy lokalnej 29.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 083.2014 z dnia 16 maja 2014 rr w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 19.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 082.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn"Budowa kotłowni gazowej z przyłączem gazu WOK Proszyce&q 20.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 081.2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 22.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 080.2014 z dnia 22 maja 2014 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 22.05.2014 Więcej
Zarządzenie nr 079.2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wycieczkę w dniach 9-11.05.2014 r. 14.05.2014 Więcej
do góry