Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 178.2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 13.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 177.2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w użyczenie Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego 09.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 174.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 03.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 173.2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 09.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 172.2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyznania tytułu "PROMOTORA KULTURY" 02.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 171.2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla sportowców Gminy Grębocice 02.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 170.2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 01.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 168.2014 z dnia 24 września 2014 w sprawie nabycia na mienie komunalne gminy nieruchomości niezabudowanej 24.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 167.2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Gręboccie na rok 2014 24.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 166.2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian budźetu Gminy Grębocice na rok 2014 24.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 165.2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa infrastruktury turystycznej-wiaty drewnianej 22.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 164.2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Budowa placu zabaw w m. Kwielice dz. nr 735" 18.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 163.2014 z dnia 17 wrześnnia 2014 r. w sprawie obciążenia nieuchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przesyłu dla urządzeń przesyłowych (rurociągów) będących własnością KGHM Polska Miedź S.A. 18.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 161.2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie obciążania nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przesyłu dla napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV S-458, od stacji 220/110 kV Polkowice 18.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 160.2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprzwie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00465-6930-UMo130469/13 pn:Budowa infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu 22.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 159.2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Budowa placu zabaw w m. Kwielice dz. nr 735" 18.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 158.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie udziału procentowego, w jakim obiekty służą do realizacji zadań publicznych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę 22.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 157.2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym 09.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 156.2014 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości oznaczonej działką nr 316/5 w obrębie Krzydlowice 18.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 155.2014 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2014 dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania działalności artystycznej i kulturalnej 18.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 153.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 18.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 152.2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania materiałów promocyjnych i reklamowych 04.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 151.2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ustalenia stanów początkowych materiałów i akcesoriów promocyjnych 04.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 150.2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. 22.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 149.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków 02.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 148.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2015 rok. 22.08.2014 Więcej
Zarządzenie nr 147.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia aktualnych wersji programów komputerowych dopuszczonych do używania w Refercie Finansowym Urzędu Gminy w Grębocicach 18.08.2014 Więcej
Zarządzenie nr 146.2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu prowadzenia zajęć tanecznych i arteterapeutycznych dla dzieci i młodzieży organizacjom pozarządowym 05.08.2014 Więcej
Zarządzenie nr 145.2014 z dnia 25 lipca 2014 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 01.08.2014 Więcej
Zarządzenie nr 144.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej na zadanie: sprzedaż zabudowanej nieruchomości w m. Trzęsów 01.08.2014 Więcej
do góry