Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 219.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2014 08.01.2015 Więcej
Zarządzenie nr 218.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do Zakładowego Planu Kont 08.01.2015 Więcej
Zarządzenie nr 214.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy w Grębociccach wg stanu na dzień 31.12.2014 r. 22.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 213.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 185.2013 w sprawie powołania komisji stałych:do przyjmowania nowych druków ścisłego zarachowania, do przyjmowania nie zużytych druków ścisłego zarachowania 22.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 212.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grębocicach 19.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 210.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2014 15.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 209.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora "Programu profilaktyki zdrowotnej-Becikowe po Grębocicku-na rok 2015 oraz zatwierdzenie projektu regulaminu konkursu 08.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 207.2014 z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora Programu profilaktyki zdrowotnej - "BECIKOWE PO GRĘBOCICKU - na rok 2015" oraz zatwierdzenie projektu umowy 12.01.2015 Więcej
Zarządzenie nr 206.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora:"Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2015 w zakresie Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet" 08.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 205.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora:"Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2015 w zakresie Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet" 08.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 204.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 08.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 202.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie postępowania w przypadku zwroty wadiów, kaucji zabezpieczających i innych sum depozytowych 10.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 201.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Gminy Grębocice bonów towarowych z okazji "Świąt Bożego Narodzenia" 08.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 200.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grębocice w okresie zimowym 2014/2015 08.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 199.2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014. 08.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 198.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Grębocicach wraz z zastosowaniem fotowoltaiki" 08.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 197.2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 21.11.2014 Więcej
Zarządzenie nr 196/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grębocicach 19.12.2014 Więcej
Zarządzenie nr 192.2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla sportowców Gminy Grębocice 13.11.2014 Więcej
Zarządzenie nr 191.2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia osób do sprawowania ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do organów stanowiących JST 05.11.2014 Więcej
Zarządzenie nr 188.2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie sfinansowania zajęc pn. "Aktywny rodzic aktywne dziecko" realizowanego w ramach pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Partnerska Wieśw Trzęsowie 31.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 187.2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nabycia bieruchomości na mienie komunalne gminy 24.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 186.2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomoości na mienie komunalne gminy 20.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 185.2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grębocicach 20.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 184.2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 20.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 183.2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu nieograniczoneg w formie licytacji ustnej na zadanie: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Grodziszcze 20.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 182.2014 z dnia 16 października 2014 w sprawie powołanian komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu nieograniczonegp w formiw licytacji ustnej na zadanie:sprzdaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Trzęsów 20.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 181.2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna topolowego pochodzącego z wycinki na dz. 254/2 Rzeczyca 20.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 180.2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 21.10.2014 Więcej
Zarządzenie nr 179.2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ustaleniaaktualnej wersji programów komputerowych dopuszczonych do używania w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Grębocicach 13.10.2014 Więcej
do góry