Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 158.2013 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57.2013 z dnia 11.04.2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy 17.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 157.2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie -Zimowe utrzymaie dróg gmiych w 3 sezoach zimowych 15.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 156.2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego "Przydrożne kapliczki w obiektywie". 09.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 155.2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności wynikających z tytułu opłaty planistycznej dla działki nr 26/1 w obrębie Obiszów 08.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 154.2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 10.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 153.2013 z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania 15.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 152.2013 z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji wieloletniego projektu programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 04.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 150.2013 z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Grębocicach 03.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 149.2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2013 08.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 148.2013 z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu gminy Grębocice 02.10.2013 Więcej
do góry