Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 168.2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej 06.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 167.2013 z dnia 4 listopada 2013 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Roboty drogowe-wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt 06.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 166.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego 31.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 165.2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 02.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 164.2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne gminy nieruchomości niezabudowanej 13.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 163.2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu w formie licytacji ustnej na zadanie: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w obrębie Trzęsów dz. nr 197 o pow. 400 m2 13.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 162.2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie prztargu nieograniczonego na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 3 sezonach zimowy 28.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 161.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 04.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 160.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2013 22.10.2013 Więcej
Zarządzenie nr 159.2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla sportowców Gminy Grębocice 21.10.2013 Więcej
do góry