Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 180.2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 28.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 179.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grębocice w okresie zimowym 2013/2014 28.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 178.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 28.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 177.2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach 02.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 176.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego " 22.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 175.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2013 22.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 172.2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 27.11.2013 Więcej
Zarzadzenie nr 171.2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Gminy Grębocice bonów towarowych z okazji "Świąt Bożego Narodzenia" 12.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 170.2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2013 07.11.2013 Więcej
Zarządzenie nr 169.2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Grębocicach 06.11.2013 Więcej
do góry