Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 009.2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 14.01.2013 Więcej
Zarządzenie nr 008.2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Grębocicach na rok 2013 14.01.2013 Więcej
Zarzadzenie nr 006.2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie programów komputerowych dopuszczonych do używania w referacie Finansowym Urzędu Gminy w Grębocicach 18.04.2013 Więcej
Zarządzenie nr 005.2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi gminnej w m. Szymocin dz. nr 260; 261/2; 271; 297/17; 297/24; 297/25 obręb Szymocin 17.01.2013 Więcej
Zarządzenie nr 004.2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Grębocicach 09.01.2013 Więcej
Zarządzenie nr 003.2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku składania oświadczeń majątkowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Gminy w Grębocicach 08.01.2013 Więcej
Zarządzenie nr 002.2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grębocicach 08.01.2013 Więcej
Zarządzenie nr 001.2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 100941D, wraz z budową miejsc postojowych oraz kanalizacją deszczową w m. Rzeczyca na dz. 522/6 obr. Rzeczyca 17.01.2013 Więcej
do góry