Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 191.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora: "Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2014 w zakresie profilaktyki zdrowotnej kobiet" 23.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 190.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora "Programu profilaktyki zdrowotnej-Becikowe po Grębocicku na rok 2014" 19.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 189.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora "Programu profilaktyki zdrowotnej-Becikowe po Grębocicku na rok 2014" oraz zatwierdzenie projektu regulaminu konkursu. 19.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 188.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 08.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 187.2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Grębocicach na rok 2013 17.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 186.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych" 16.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 185.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji stałych: do przyjmowania nowych druków ścisłego zarachowania, do przyjmowania nie zużytych druków ścisłego zarachowania na koniec roku budżetowego, do inwentaryzowania kasy 12.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 184.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 09.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 183.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2013 06.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 181.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 05.12.2013 Więcej
do góry