Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie Nr 202.2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w psrawie zmiany zarządzenia Nr 80/2010 Wójta Gminy Grębocice z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych 04.09.2014 Więcej
Zarządzenie nr 201.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 09.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 200.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2013 08.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 198.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 09.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 197.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2013 09.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 196.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2013 31.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 195.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania oświetlenia ulicznego 24.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 194.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym 24.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 193.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy w Grębocicach 23.12.2013 Więcej
Zarządzenie nr 192.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora: "Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2014 w zakresie profilaktyki zdrowotnej kobiet" 23.12.2013 Więcej
do góry