Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 099/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pt.: Zakup licencji umożliwiających bezpłatne użyczenie oprogramowania wraz z zakupionym juz sprzętem osobom trzecim 04.09.2012 Więcej
Zarządzenie nr 098/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie "Zakładowego Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy Grębocice" 04.09.2012 Więcej
Zarządzenie nr 097/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok 21.08.2012 Więcej
Zarządzenie nr 096/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Rewitalizacja zabytkowego parku w Krzydłowicach - zadanie 1 20.08.2012 Więcej
Zarządzenie nr 095/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2010 Wójta Gminy Grębocice z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych 20.08.2012 Więcej
Zarządzenie nr 094/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie nabycia na mienie komunalne gminy nieruchomości 09.08.2012 Więcej
Zarządzenie nr 093/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Grębocicach Kościelna 18A 20.08.2012 Więcej
Zarządzenie nr 092/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla Gimnazjum w Grębocicach 08.08.2012 Więcej
Zarządzenie nr 091/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zakup licencji umożliwiających bezpłatne użyczenie oprogramowania wraz z zakupionym już sprzętem 14.08.2012 Więcej
Zarządzenie nr 090/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012r. 10.08.2012 Więcej
do góry