Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2024-rok/31643,Zarzadzenie-nr-0962024-z-dnia-26-kwietnia-2024-r-w-sprawie-przedlozenia-sprawozd.html
14.07.2024, 21:58

Zarządzenie nr 096.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

Metadane

Data wytworzenia : 26.04.2024
Data publikacji : 23.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony