Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2024-rok/31506,Zarzadzenie-nr-1082024-z-dnia-14-maja-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-6-edycji-konku.html
14.07.2024, 22:55

Zarządzenie nr 108.2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia 6 edycji konkursu na „Wzorową pasiekę Gminy Grębocice w 2024 roku”

Metadane

Data wytworzenia : 14.05.2024
Data publikacji : 14.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony