Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2024-rok/31077,Zarzadzenie-nr-0942024-z-dnia-19-kwietnia-2024-r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawoz.html
14.07.2024, 21:29

Zarządzenie nr 094.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach za rok 2023

Metadane

Data wytworzenia : 19.04.2024
Data publikacji : 25.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony