Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2024-rok/31021,Zarzadzenie-nr-0912024-z-dnia-19-kwietnia-2024r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-loka.html
14.07.2024, 22:34

Zarządzenie nr 091.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Metadane

Data wytworzenia : 19.04.2024
Data publikacji : 19.04.2024
Data modyfikacji : 19.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony