Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2024-rok/31006,Zarzadzenie-nr-0862024-z-dnia-15-kwietnia-2024-r-w-sprawie-nieodplatnego-przekaz.html
14.07.2024, 22:52

Zarządzenie nr 086.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych powstałych w wyniku zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach.

Metadane

Data wytworzenia : 15.04.2024
Data publikacji : 18.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony