Urząd Gminy w Grębocicach

Zarządzenie nr 085.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach w Gminie Grębocice, określenia wzoru kart do głosowania, uchwał zebrania wiejskiego, protokołów komisji skrutacyjnej wraz z protokołem zebrania wyborczego i listą obwecności.

Metadane

Data wytworzenia : 15.04.2024
Data publikacji : 18.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry