Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2024-rok/30959,Zarzadzenie-nr-0772024-z-dnia-z-dnia-27-marca-2024-r-w-sprawie-przedlozenia-spra.html
21.06.2024, 19:49

Zarządzenie nr 077.2024 z dnia z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2023, przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Grębocice za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2024
Data publikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony