Urząd Gminy w Grębocicach

Zarządzenie nr 030.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. K w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646, obręb 0004 Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowania terenu działki” w formule zaprojektuj i wybuduj

Metadane

Data publikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry