Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2022-rok/24726,Zarzadzenie-nr-0962022-z-dnia-4-maja-2022-r-w-sprawie-powolania-komisji-przetarg.html
2022-08-16, 09:40

Zarządzenie nr 096.2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn: Zabezpieczenie ruin pałacu w Grębocicach – zabezpieczenie sklepień nad parterem, kanalizacja deszczowa wewnętrzna i zewnętrzna.

Metadane

Data publikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony