Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2022-rok/24568,Zarzadzenie-nr-0972022-z-dnia-5-maja-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-sta.html
2022-08-16, 08:36

Zarządzenie nr 097.2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach

Metadane

Data publikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony