Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2021-rok/23031,Zarzadzenie-nr-2022021-z-dnia-15-listopada-2021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-szczeg.html
2022-05-27, 04:23

Zarządzenie nr 202.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej - „BECIKOWE PO GRĘBOCICKU” na rok 2022 oraz zatwierdzenia projektu umowy.

Metadane

Data publikacji : 19.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony