Urząd Gminy w Grębocicach

Zarządzenie nr 207.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach”.

Metadane

Data publikacji : 04.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry