Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 102.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy 06.07.2018 Więcej
Zarządzenie nr 101.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 100.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie : zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 099.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2018 08.06.2018 Więcej
Zarządzenie nr 098.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przekazania dotacji z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2018 r. 04.06.2018 Więcej
Zarządzenie nr 097.2018 z dnia 28 maja 2018 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy oraz wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowej 04.06.2018 Więcej
Zarządzenie nr 096.2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na „Wzorową pasiekę Gminy Grębocice w 2018 roku” 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 095.2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie : zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 094.2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach za 2017 rok 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 093.2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie drogi tymczasowej z płyt drogowych w m. Grębocice (ul. Różana i ul. Wrzosowa)”. 04.06.2018 Więcej
do góry