Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 123.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora „Programu polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Grębocice, w roku 2018” 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 122.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grębocice od 60 roku życia” oraz zatwierdzenia projektu umowy. 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 121.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej: „Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grębocice od 60 roku życia” 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 120.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 119.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów – budowa boiska”. 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 118.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów – budowa boiska”. 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 117.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 25.07.2018 Więcej
Zarządzenie nr 116.2018 z dnia 1 lipca 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach 20.07.2018 Więcej
Zarządzenie nr 115.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad metody podzielonej płatności (split payment ) podatku VAT w Gminie Grębocice 20.07.2018 Więcej
Zarządzenie nr 114.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Grębocicach 18.07.2018 Więcej
do góry