Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 133.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 21.09.2018 Więcej
Zarządzenie nr 132.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2019 rok. 23.08.2018 Więcej
Zarządzenie nr 131.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2019 rok 22.08.2018 Więcej
Zarządzenie nr 130.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych odpowiedzialnych za obsługę informatyczną podczas wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018r. na terenie Gminy Grębocice 22.08.2018 Więcej
Zarządzenie nr 129.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 30.08.2018 Więcej
Zarządzenie nr 128.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie : zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 127.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 126.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Grębocice” pod nazwą: Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Zwiększania Dostępności do Świadczeń w Ramach Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Gminy Grębocice oraz zatwierdzenia projektu umowy. 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 125.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Grębocice” pod nazwą: Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Zwiększania Dostępności do Świadczeń w Ramach Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Gminy Grębocice 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 124.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora „Programu polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Grębocice, w roku 2018” oraz zatwierdzenia projektu umowy 25.01.2019 Więcej
do góry