Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 143.2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2018 21.09.2018 Więcej
Zarządzenie nr 142.2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 141.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Grębocice w sprawie przekazania dotacji z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2018r 21.09.2018 Więcej
Zarządzenie nr 140.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy 11.09.2018 Więcej
Zarządzenie nr 139.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 25.01.2019 Więcej
Zarzadzenie nr 138.2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla sportowców Gminy Grębocice 11.09.2018 Więcej
Zarządzenie nr 137.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy Grębocice”. 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 136.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy 30.08.2018 Więcej
Zarządzenie nr 135.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018r. 21.09.2018 Więcej
Zarządzenie nr 134.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
do góry