Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 155.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Grębocice 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 154.2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 26.10.2018 Więcej
Zarządzenie nr 152.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 15 szt. tabletów Lenowo YOGA 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 150.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 149.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzeniasię do stosowania w Urzędzie Gminy w Grębocicach „ Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 04.10.2018 Więcej
Zarządzenie nr 148.2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych 04.10.2018 Więcej
Zarządzenie nr 147.2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 146.2018 z dnia 19 wzreśnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2018 25.09.2018 Więcej
Zarządzenie nr 145.2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Krzydłowice”. 21.09.2018 Więcej
Zarządzenie nr 144.2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2018 25.01.2019 Więcej
do góry