Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 166.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice 20.11.2018 Więcej
Zarządzenie nr 165.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie : przeprowadzenia w roku 2019 okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Grębocicach i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 20.11.2018 Więcej
Zarządzenie nr 164.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grębocice na rok 2018 08.11.2018 Więcej
Zarządzenie nr 163.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Grębocice 08.11.2018 Więcej
Zarządzenie nr 162.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły 25.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 161.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze”. 08.11.2018 Więcej
Zarządzenie nr 160.2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 04.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 158.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 31.10.2018 Więcej
Zarządzenie nr 157.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zwrotu poniesionych kosztów na wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w Ochotniczych Strażach Pożarnych 31.10.2018 Więcej
Zarządzenie nr 156.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych 31.10.2018 Więcej
do góry